SEARCH ARTICLESDoi Crossref

All articles published in JEMDS are assigned unique DOI numbers

testing article axacvcxa

Date : 12-08-2020

Ashish Vora1, Peeyush Kesarwani2, Rahul Pawar3, Rajesh Sharma4, Manoj Kela5

Poulami Adwait Bhandakkar1, Waqar Naqvi2, Tasneem Sajjad Burhani3

Sourya Acharya1, Amol Andhale2, Yash Gupte3, Vidyashree Hulkoti4, Akhilesh Annadatha5

Parvathy P.1

Ashish Vora1, Peeyush Kesarwani2, Rahul Pawar3, Rajesh Sharma4, Manoj Kela5

Preeti Rajendra Sahu1, Kishor Madhukar Hiwale2, Sunita Jayant Vagha3, Samarth Shukla4

Archana Dhok1, Lata Kanyal Butola2, Ashish Anjankar3, Amol Datta Rao Shinde4, Prakash Kesharao Kute5, Roshan Kumar Jha6

Revathy V. J.1, Krishna Govindan2